13 de outubro de 2014

Homenaxe a Marisa Balado

O pasado 3 de outubro foi a X Xornada Nacional da Artrite, que rematou coa homenaxe a Marisa Balado, como principal promotora da creación da asociación, hai xa case 10 anos. Un acto emotivo, no que quixemos recoñecer o labor desta gran loitadora, e no que a propia Marisa tamén expresou o seu agradecemento a esta "gran familia", ás persoas que compartiron con ela a xestión da asociación durante estes anos, e á súa familia que sempre a apoiou e acompañou.


Marisa Balado durante
o acto de homenaxe

0 comentarios:

Fai un comentario: