31 de xullo de 2016

Descanso de verán


Durante o mes de agosto, a Asociación de Artrite de Santiago estará desconectada para tomarse un descanso de verán. 

Ata setembro! Felices vacacións!

Tumbonas, Playa, Fuente, Pato De Goma

27 de xullo de 2016

Acordo co CSEU La Salle

Comunicamos que a Coordinadora Nacional de Artrite asinou un acordo de colaboración Centro Superior de Estudos Universitarios La Salle (CSEU La Salle) a través do cal ambas as entidades comprométense a realizar unha serie de accións que beneficie a ambas as partes en aspectos clínicos, educativos e de investigación.

Ademais, grazas a este acordo, CSEU La Salle fixará unha cota fixa cun desconto para que calquera socio de ConArtritis poida recibir sesións de rehabilitación no Instituto de Rehabilitación Funcional de La Salle. Este beneficio tamén é aplicable aos socios e socias de asociacións de pacientes que forman parte de ConArtritis, aínda que as instalacións de CSEU están en Aravaca (Madrid).

Á súa vez, CSEU La Salle abriu a clínica solidaria do Instituto de Rehabilitación Funcional de La Salle coa finalidade de poder dar atención ás persoas que por cuestións económicas non poidan acceder a un tratamento de recuperación e/ou habilitación de terapia ocupacional e/ou fisioterapia, en función das necesidades. Para estas persoas, os servizos terán unhas tarifas especiais.

Quen teña interese neste desconto, pode poñerse en contacto con ConArtritis en:
    Teléfono: 91 535 21 41
    Mail: conartritis@conartritis.org (Asunto: Socio La Salle).

Máis información sobre este acordo aquí.

12 de xullo de 2016

Convenio co centro de Fisioterapia Ces Carou

A Asociación de Artrite de Santiago e o centro de Fisioterapia Ces Carou inician unha colaboración a través da cal, as socias e socios que o precisen, terán os servizos deste centro a un prezo máis vantaxoso do que custaría a nivel particular.
Así, o Centro Ces Carou ofrece as seguintes prestacións e servizos:
  1. Tratamento de lesións deportivas: 15€ por sesión.
  2. Tratamento de patoloxías varias (tendinopatías, esguinces...): 15€ por sesión.
  3. Fisioterapia a domicilio: 35€ por servizo cando a distancia non exceda de 4 km. (para distancias maiores ambas partes negociarán o importe do desconto)
  4. Tratamento de lesións neurolóxias: 25€ por sesión.
  5. Todos os pacientes serán valorados e tratados individualmente con sesións non inferiores a unha hora aproximadamente. Ademais o profesional que os atenda facilitaralles os consellos de hixiene postural e programa de exercicios para realizar no domicilio, de ser necesario.
CES CAROU iniciou a súa actividade no ano 2004, ofrecendo servizos de Fisioterapia Xeral. Actualmente conta cun plantel de fisioterapeutas, con experiencia en Fisioterapia e Terapia Manual, abordando un gran abanico de doenzas e abarcando a gran maioría de problemas biomecánicos, osteo-articulares e musculares que provocan dor e restan calidade de vida.
O centro CES CAROU está situado en Bertamiráns, Rúa Alcalde Lorenzo, nº 26, baixo. Para solicitar cita, podes chamar ao seu teléfono: 881.973.537