28 de febreiro de 2011

Axudas para a promoción da autonomía persoal e accesibilidade

A Consellería de Traballo e Benestar publicou recentemente a orde que regula as axudas individuais destinadas á promoción da autonomía persoal e a accesibilidade. 

Estas axudas están destinadas a: 
  • Apoiar a persoa con axudas técnicas ou produtos de apoio para o normal desenvolvemento da vida diaria.
  • Facilitar as adaptacións funcionais do fogar e a eliminación de barreiras arquitectónicas e de comunicación no interior da vivenda que contribúan a mellorar a autonomía persoal e a previr situacións de dependencia maiores, así como mellorar a súa accesibilidade.
  • Adquisición de próteses dentais e audífonos co obxecto de compensar as limitacións funcionais. 
O prazo de solicitude é de dous meses, a contar dende o seguinte ao da publicación da orde (publicada no DOG do 28 de febreiro)

Vivir con artrite: consellos (11)

No traballo doméstico hai que evitar facer forza coas mans.
Non é bo retorcer a roupa, abrir tapadeiras de rosca, premer con forza mangos de cubertos ou fregona, etc. Nalgunhas ortopedias hai utensilios que poden ser de axuda para as tarefas domésticas.

Extraído de “Calendario 2010: Consejos para la artritis reumatoide”, editado por Abbott e Elsevier Doyma e elaborado polo Dr. Rafael Goya Moscoso a partir das publicacións: Artritis reumatoide: Guía de la enfermedad para el paciente; ¿Qué es la artritis reumatoide?, e La dieta y las enfermedades reumáticas, editados pola Sociedad Española de Reumatoloxía

16 de febreiro de 2011

Axudas por fillas e fillos menores de tres anos

A Consellería de Traballo e Benestar publicou recentemente a orde que regula as axudas a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2011. As persoas que poidan solicitala, teñen de prazo 40 días naturais, a contar dende o seguinte á da publicación da orde (publicada no DOG do 15 de febreiro)

Ver texto da orde

12 de febreiro de 2011

Oferta de turismo termal

Dende as Termas de Cuntis achégannos unha oferta especial para asociacións para o mes de marzo.
Esta sería no Hotel Castro do Balneario****; tanto para grupos como a nivel individual.


4 de febreiro de 2011

Obradoiro de Exercicio Físico Adaptado e Alimentación nas Enfermidades Reumatolóxicas

En datas próximas terán lugar novos obradoiros en colaboración coa Escola Galega de Saúde para Cidadáns, do Sergas, esta vez sobre "exercicio físico adaptado e alimentación nas doenzas reumáticas".

Esta actividade é gratuíta e está dirixida a pacientes, familiares e cidadanía en xeral (necesaria inscrición)

Lugares e datas: 
  • Pontevedra | C.H de Pontevedra | Mércores 21 de Marzo 2011 | Inscrición (ata 18 de marzo)
  • Santiago | Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS) | Luns 4 de Abril de 2011 | Programa Inscrición (ata 1 de abril)
  •  
    Actualización 16/02/11: Cambio de data do obradoiro de Pontevedra, que será o día 21 de marzo.