16 de febreiro de 2011

Axudas por fillas e fillos menores de tres anos

A Consellería de Traballo e Benestar publicou recentemente a orde que regula as axudas a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2011. As persoas que poidan solicitala, teñen de prazo 40 días naturais, a contar dende o seguinte á da publicación da orde (publicada no DOG do 15 de febreiro)

Ver texto da orde

0 comentarios:

Fai un comentario: