28 de febreiro de 2011

Vivir con artrite: consellos (11)

No traballo doméstico hai que evitar facer forza coas mans.
Non é bo retorcer a roupa, abrir tapadeiras de rosca, premer con forza mangos de cubertos ou fregona, etc. Nalgunhas ortopedias hai utensilios que poden ser de axuda para as tarefas domésticas.

Extraído de “Calendario 2010: Consejos para la artritis reumatoide”, editado por Abbott e Elsevier Doyma e elaborado polo Dr. Rafael Goya Moscoso a partir das publicacións: Artritis reumatoide: Guía de la enfermedad para el paciente; ¿Qué es la artritis reumatoide?, e La dieta y las enfermedades reumáticas, editados pola Sociedad Española de Reumatoloxía

0 comentarios:

Fai un comentario: