17 de decembro de 2020

NdP "O SIO atende máis de cen persoas"

 

Máis de cen consultas atendidas por ConArtritis-Santiago no Servizo de Información e Orientación dirixido ás persoas con artrite
 

·         Estas atencións realizáronse en formato telemático, como medida de prevención fronte ao Coronavirus.

·         O servizo funciona co financiamento da Xunta de Galicia, a través dos fondos do 0,7% do IRPF da declaración da renda procedente das persoas contribuíntes que marcan o recadro “Actividades de interese xeral consideradas de interese social”.

 

Santiago de Compostela, decembro 2020. O  Servizo de Información e Orientación (SIO) da asociación ConArtritis-Santiago, delegación da Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis) contou cun éxito de atencións dende a súa posta en marcha en xaneiro deste ano.

 

Este servizo, que ofrece información sobre temas socio-sanitarios ás persoas con enfermidades reumáticas, como son a artrite reumatoide, a artrite psoriásica, a artrite idiopática xuvenil, a espondilitis anquilosante e a espondiloartritis, contou con 112 atencións procedentes da provincia de A Coruña, en concreto, de Santiago de Compostela.

 

O SIO estivo en activo durante todo o ano, atendendo a máis de 80 persoas das que 35 foron asesoradas durante o estado de alarma, mediante atención telefónica ou por correo electrónico, como medidas preventivas fronte ao COVID19. Entre o perfil destas persoas atendidas destaca o de muller de 48 anos que ten dúbidas sobre como xestionar a solicitude do certificado de discapacidade ou como poder  adaptar o seu posto de traballo. Ademais, o COVID provocou medo e desconcerto entre as persoas cunha enfermidade reumática autoinmune, polo que foron moitas as consultas recibidas para coñecer  o grao de vulnerabilidade ante o virus.

 

En palabras da delegada de ConArtritis-Santiago, Sandra Múgico, “Estamos moi satisfeitos co servizo que demos desde o SIO, xa que non foi doado debido á pandemia. Dun día para outro tivemos que adaptarnos para poder seguir atendendo ás persoas que, máis que nunca, necesitaban respostas”. Sandra remata dicindo que “a pesar de todo puidemos realizar as actividades que tiñamos planificadas e axudar a quen nolo solicitou, a quen agradezo a súa confianza, así  como aos profesionais sanitarios e socio-sanitarios que nos axudaron a levalas a cabo”.

 

O SIO, ademais de ofrecer información tamén serve para potenciar o apoio emocional, resultando ser un punto de encontro para persoas que están nunha situación similar e presentan as mesmas inquedanzas e necesidades.

 

Outras actividades de ConArtritis-Santiago

ConArtritis-Santiago organizou ao longo do ano diferentes charlas e talleres co obxectivo de ofrecer información e formar sobre temas relacionados coa artrite e outras enfermidades reumáticas autoinmunes. Todas elas realizáronse con profesionais sanitarios e socio-sanitarios expertos na temática para tratar.

 

A primeira charla da escola de pacientes foi “Novidades no diagnóstico e tratamento das enfermidades articulares na infancia” que se realizou de forma presencial, xa que foi antes de que se declarase o Estado de Alarma. As outras dúas realizadas co título “Abordaxe integral da psoriase e a artrite psoriásica” e “Sexualidade nas enfermidades reumáticas” respectivamente, realizáronse de forma en liña.

 

No caso dos talleres “Manexo da tensión para persoas con artrites e coidadores”, “ Coaching nutricional: Adquirir hábitos de vida saudable, e “Trucos para convivir con artrites” realizáronse na modalidade en liña.

 

Como contactar co SIO?

O Servizo de Información e Orientación presta servizo de martes a venres en horario de 9:00 a 13:00 horas; aínda que o primeiro, segundo e cuarto venres de cada mes o servizo desprázase ao área asociativa de pacientes, do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (situado na planta baixa), en horario de 9:00 a 11:00 horas, para despois volver á súa sede desde as 11:30 ata as 13:00 horas.

 

Actualmente o SIO recibe consultas por diferentes vías:

·         Teléfono e WhatsApp: 659 084 950

·         e-mail: santiago@conartritis.org

 

Cando a situación provocada pola COVID normalícese, espérase retomar a atención presencial na súa sede situada na Casa dás Asociacións de Benestar Social (CABES). Rúa Manuel María, 6, Planta 3, Ofic. 1, Salgueiriños (Santiago de Compostela).

 

Para poder levar a cabo este novo servizo, ConArtritis-Santiago conta co financiamento da Xunta de Galicia, concretamente da Consellería de Política Social, a través da subvención destinada a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social, a cargo da asignación de impostos do 0,7% de 6.000 euros.
9 de decembro de 2020

Novos convenios asinados por ConArtritis-Santiago

 Poñemos á vosa disposición os novos convenios asinados, con MILA MOA psicóloga e Fisioterapia DAO.

Sabemos que son dúas áreas moi importantes para todas as persoas afectadas pola artrite reumatoide, artrite psoriásica, artrite idiopática xuvenil, espondilitis e espondiloartritis, así como para a súa contorna e familia. Non dubidedes en consultarnos sobre estes dous novos convenios.


    


                                                                                                                             

14 de maio de 2020

Posto en marcha o Servizo de Información e Orientación, SIO,

ConArtritis-Santiago, delegación da Coordinadora Nacional de Artrite, puxo en marcha o Servizo de Información e Orientación, SIO, en xaneiro deste ano. O obxectivo deste servizo é poder dar un maior soporte informativo sobre temas socio-sanitario fóra da consulta de reumatoloxía ás persoas con enfermidades reumáticas, como son artrite reumatoide, artrite psoriásica, artrite idiopatica xuvenil e espondiloartrite, da provincia da Coruña e máis en concreto de Santiago de Compostela. Á súa vez, desde o servizo poténciase o apoio emocional, xa que é un punto de encontro para persoas que están nunha situación similar e presentan as mesmas inquietudes e necesidades.
Ademais de ofrecer información sobre estas enfermidades, os seus síntomas, posibles efectos e os aspectos socio-sanitarios, a través do SIO tamén se dan resposta a dúbidas sobre temas sociais, xurídicos e laborais, e axúdase aos interesados a xestionar as solicitudes do certificado de discapacidade e, se algunha persoa precisalo, a incapacidade laboral. Para poder levar a cabo este novo servizo, ConArtritis-Santiago conta co financiamento da Xunta de Galicia, concretamente da Consellería de Política Social, a través da subvención destinada a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social, a cargo da asignación de impostos do 0,7% de 6.000 euros. Como contactar co SIO? O Servizo de Información e Orientación presta servizo de martes a venres en horario de 9:00 a 13:00 horas; aínda que o primeiro, segundo e cuarto venres de cada mes o servizo desprázase ao área asociativa de pacientes, do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (situado na planta baixa), en horario de 9:00 a 11:00 horas, para despois volver á súa sede desde as 11:30 ata as 13:00 horas. O SIO recibe consultas por diferentes vías:
Presencial: na súa sede situada na Casa dás Asociacións de Benestar Social (CABES). Rúa Manuel María, 6, Planta 3, Ofic. 1, Salgueiriños (Santiago de Compostela).
Teléfono e whatsApp: 659 084 950
e-mail: santiago@conartritis.org
Outras actividades O SIO tamén organiza sesións informativas para profundar en temas que interesan especialmente ás persoas con enfermidades reumáticas. O 30 de xaneiro realizouse a primeira baixo o título “Novidades no diagnóstico e tratamento das enfermidades articulares na infancia” impartido polo Dr. Afastando Souto Vilas, médico especialista do servizo de reumatoloxía do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Se as circunstancias permíteno, espérase realizar tres sesións máis ao longo de 2020.

16 de abril de 2020

Grazas ao convenio de colaboración asinado con Liberty Seguros e Fundación Konecta, ConArtritis ofrece este servizo.

Segundo os últimos datos fornecidos polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais Imserso), en España existen máis de 3 millóns de persoas con discapacidade que deben enfrontarse a diversas barreiras que poden impedir a súa participación plena e efectiva na sociedade en condicións de igualdade co resto da poboación. Entre estas persoas atópanse quen ten artrite reumatoide, artrite psoriásica, artrite idiopática xuvenil e espondiloartritis, xa que os efectos destas enfermidades poden provocar discapacidade.

Ante esta realidade nace o Proxecto “Liberty Responde”, posto en marcha por Liberty Seguros e Fundación Konecta , en 2014, co obxectivo de mellorar a calidade de vida e a autonomía das persoas con discapacidade, poñendo á súa disposición un servizo de asesoramento técnico especializado e a medida en materia de accesibilidade universal e produtos de apoio.


A Coordinadora Nacional de Artrite, ConArtritis, como entidade adherida ao programa "Liberty Responde” pon ao dispor de todos os seus usuarios devandito programa para resolver aquelas dúbidas en materia de accesibilidade. Tras catro anos de andaina, esta iniciativa atendeu máis de 460 consultas, alcanzando un 100% de satisfacción dos seus usuarios.


Tipos de consultas
A tipoloxía das consultas recibidas por este servizo é variada: o 32% son preguntas sobre normativa e lexislación en materia de accesibilidade; un 24% teñen que ver coa accesibilidade á vivenda e un 16%, refírense á accesibilidade das zonas comúns; un 10% solicitan asesoramento sobre axudas técnicas; o 17% restante preguntan sobre temas relacionados con transporte adaptado, accesibilidade urbanística, adaptación do posto de traballo, accesibilidade de instalacións deportivas ou contorna asociativa.
Para o desenvolvemento deste servizo disponse dun equipo multidisciplinar de arquitectos, enxeñeiros, terapeutas ocupacionais e ergónomos, quen nun prazo máximo de seis días ofrecen respostas prácticas e adaptadas ás necesidades de cada persoa, mediante un informe personalizado. As consultas son atendidas a través dunha liña 900 gratuíta (900 844 443), e unha dirección de correo electrónico: libertyresponde@fundacionkonecta.org


Portada da "Guía de Accesibilidade" de Liberty responde.


Descarga a Guía de Accesibilidade picando sobre a imaxe.
Guía de Accesibilidade
O programa conta co sitio web LibertyResponde, no que, entre outras informacións, pódese descargar a «Guía de Accesibilidade», un documento no que se ofrecen respostas técnicas ás dúbidas máis frecuentes que en materia de accesibilidade atendéronse ata o momento dentro do marco do proxecto, aproveitando para iso a experiencia e o coñecemento acumulado.


Ao longo destes anos potenciáronse alianzas e acordos con entidades sociais vinculadas á discapacidade, públicas e privadas, ofrecéndolles este servizo de valor engadido para os seus usuarios.
Na actualidade son 32 as entidades adheridas á Rede "Liberty Responde”, dentro das cales forma parte ConArtritis. Ademais, creouse o novo selo “Xuntos pola accesibilidade”, un recoñecemento e un identificativo co que o programa quere destacar o compromiso coa accesibilidade das entidades que forman parte da Rede.


Coa intención de ofrecer os seus servizos de asesoramento a un maior número de persoas e sensibilizar á sociedade en xeral, Liberty Responde organiza unha serie de Xornadas en colaboración con Concellos, Asociacións empresariais e entidades sociais. O obxectivo é ampliar o volume de beneficiarios do programa e concienciar a todos os axentes implicados da importancia de eliminar barreiras e potenciar a accesibilidade universal.


Se queres saber máis sobre este servizo, ponche en contacto connosco.
(Información facilitada polo Programa Liberty Responde)
Descarga a imaxe picando na foto