16 de abril de 2020

Grazas ao convenio de colaboración asinado con Liberty Seguros e Fundación Konecta, ConArtritis ofrece este servizo.

Segundo os últimos datos fornecidos polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais Imserso), en España existen máis de 3 millóns de persoas con discapacidade que deben enfrontarse a diversas barreiras que poden impedir a súa participación plena e efectiva na sociedade en condicións de igualdade co resto da poboación. Entre estas persoas atópanse quen ten artrite reumatoide, artrite psoriásica, artrite idiopática xuvenil e espondiloartritis, xa que os efectos destas enfermidades poden provocar discapacidade.

Ante esta realidade nace o Proxecto “Liberty Responde”, posto en marcha por Liberty Seguros e Fundación Konecta , en 2014, co obxectivo de mellorar a calidade de vida e a autonomía das persoas con discapacidade, poñendo á súa disposición un servizo de asesoramento técnico especializado e a medida en materia de accesibilidade universal e produtos de apoio.


A Coordinadora Nacional de Artrite, ConArtritis, como entidade adherida ao programa "Liberty Responde” pon ao dispor de todos os seus usuarios devandito programa para resolver aquelas dúbidas en materia de accesibilidade. Tras catro anos de andaina, esta iniciativa atendeu máis de 460 consultas, alcanzando un 100% de satisfacción dos seus usuarios.


Tipos de consultas
A tipoloxía das consultas recibidas por este servizo é variada: o 32% son preguntas sobre normativa e lexislación en materia de accesibilidade; un 24% teñen que ver coa accesibilidade á vivenda e un 16%, refírense á accesibilidade das zonas comúns; un 10% solicitan asesoramento sobre axudas técnicas; o 17% restante preguntan sobre temas relacionados con transporte adaptado, accesibilidade urbanística, adaptación do posto de traballo, accesibilidade de instalacións deportivas ou contorna asociativa.
Para o desenvolvemento deste servizo disponse dun equipo multidisciplinar de arquitectos, enxeñeiros, terapeutas ocupacionais e ergónomos, quen nun prazo máximo de seis días ofrecen respostas prácticas e adaptadas ás necesidades de cada persoa, mediante un informe personalizado. As consultas son atendidas a través dunha liña 900 gratuíta (900 844 443), e unha dirección de correo electrónico: libertyresponde@fundacionkonecta.org


Portada da "Guía de Accesibilidade" de Liberty responde.


Descarga a Guía de Accesibilidade picando sobre a imaxe.
Guía de Accesibilidade
O programa conta co sitio web LibertyResponde, no que, entre outras informacións, pódese descargar a «Guía de Accesibilidade», un documento no que se ofrecen respostas técnicas ás dúbidas máis frecuentes que en materia de accesibilidade atendéronse ata o momento dentro do marco do proxecto, aproveitando para iso a experiencia e o coñecemento acumulado.


Ao longo destes anos potenciáronse alianzas e acordos con entidades sociais vinculadas á discapacidade, públicas e privadas, ofrecéndolles este servizo de valor engadido para os seus usuarios.
Na actualidade son 32 as entidades adheridas á Rede "Liberty Responde”, dentro das cales forma parte ConArtritis. Ademais, creouse o novo selo “Xuntos pola accesibilidade”, un recoñecemento e un identificativo co que o programa quere destacar o compromiso coa accesibilidade das entidades que forman parte da Rede.


Coa intención de ofrecer os seus servizos de asesoramento a un maior número de persoas e sensibilizar á sociedade en xeral, Liberty Responde organiza unha serie de Xornadas en colaboración con Concellos, Asociacións empresariais e entidades sociais. O obxectivo é ampliar o volume de beneficiarios do programa e concienciar a todos os axentes implicados da importancia de eliminar barreiras e potenciar a accesibilidade universal.


Se queres saber máis sobre este servizo, ponche en contacto connosco.
(Información facilitada polo Programa Liberty Responde)
Descarga a imaxe picando na foto

0 comentarios:

Fai un comentario: