26 de abril de 2023

O Programa de promoción de autonomía persoal ofrece asesoría e orientación ás persoas con Artrite de Santiago • A delegación de ConArtritis en Santiago de Compostela conta con este recurso de referencia para que as persoas con artrite convivan mellor coa súa enfermidade. 

• Grazas a este programa realízanse charlas e talleres dirixidos por profesionais sanitarios e socio-sanitarios. 

• O programa, xestionado por COGAMI, levase a cabo grazas ao financiamento da Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF da declaración da renda procedente das persoas contribuíntes que marcan a casa “Actividades de interese xeral consideradas de interese social”. 

Santiago de Compostela, abril 2023. ConArtritis-Santiago, a delegación da Coordinadora Nacional de Artritis en Santiago de Compostela, conta cun programa de información e asistencia especializado para as persoas con artrite reumatoide, artrite psoriásica, artrite idiopática xuvenil e espondiloartrite. O Programa de promoción de autonomía persoal preséntase como un recurso de referencia para convivir mellor coa artrite tras o diagnóstico. 

Este programa ofrece ás persoas con Artrite da provincia da Coruña, e máis en concreto de Santiago de Compostela e concellos próximos, información e asesoría sobre diferentes temas socio-sanitarios fóra da consulta de reumatoloxía. Trátase, por tanto, dun recurso de gran valor debido a que hai moitos aspectos sociais, laborais, psicolóxicos e/o educativos que afectan á vida de quen padece enfermidades reumáticas inmunomediadas que non son tratados en consulta e que, con todo, son esenciais para mellorar a súa calidade de vida. 
 
Atencións realizadas 
ConArtritis-Santiago conta coa experiencia de programas similares dende o 2020.
Cabe subliñar que máis do 80% destas atencións foron a mulleres, tendo máis prevalencia as que teñen artrite reumatoide. Así mesmo, entre os temas que se tratan, atópanse os relacionados cos síntomas das enfermidades, os tratamentos que se empregan para o seu control e as xestións necesarias para solicitar a incapacidade laboral e a discapacidade. Ademais de resolver diversas dúbidas, este programa é un punto de escoita para as persoas que contactan, xa que poden expresar os seus medos e inquedanzas e sentirse apoiadas polas persoas que as entenden. 

Para poder ofrecer este programa, ConArtritis-Santiago conta co cofinanciamento da Xunta de Galicia, en concreto da Consellería de Política Social e Xuventude, a través da subvención para a execución de programas de interese xeral con fins sociais, con cargo á dotación fiscal do 0,7% do IRPF, de 10.000 euros, que se xestiona dende a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI). 

Programación de charlas e talleres 

Dende O Programa de promoción de autonomía persoal organízanse diferentes actividades nas que se tratan temas específicos que son do interese das persoas con enfermidades reumáticas inmunomediadas.

Ao longo de 2023 terán lugar 3 talleres con diferentes temáticas, programándose o primeiro para o 12 de maio e centrándose na alimentación consciente. Así mesmo, organizáronse tres charlas. A primeira charla, sobre ensaios clínicos sen ir máis lonxe, está fixada para o 20 de abril no Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela e contará co apoio de profesionais de reumatoloxía. E é que en todos os seminarios cóntase coa dirección de profesionais sanitarios e socio-sanitarios especializados a quen os asistentes poden expoñer todas as súas dúbidas. 

Así mesmo, durante 2023 poderase participar en actividades deportivas e de lecer. Unha das actividades máis demandadas é a de balneoterapia, a cal se realizará do 29 maio ao 4 de xuño. 
 
Como contactar? 
Dende O Programa de promoción de autonomía persoal aténdese ás persoas interesadas de luns a xoves en horario de 9:00 a 13:00 horas de forma presencial, baixo cita previa polas tardes na súa sede. Ademáis, o primeiro, segundo e cuarto venres de cada mes préstase o servizo na área asociativa de pacientes do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (situado na planta baixa), en horario de 9:00 a 11:00 horas
 
As consultas pódense realizar por estas vías: 

• Presencial: na súa sede situada na Casa dás Asociacións de Benestar Social (CABES). Rúa Manuel María, 6, Planta 3, Ofic. 1, Salgueiriños (Santiago de Compostela). 
Teléfono e WhatsApp: 659 084 950 
E-mail: santiago@conartritis.org 
 
Acerca de ConArtritis-Santiago 
 
ConArtritis-Santiago é unha delegación da Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis), en Santiago de Compostela. Foi constituída no ano 2018 co obxectivo de axudar e dar apoio ás persoas con enfermidades reumáticas da zona, así como para dar visibilidade ás devanditas patoloxías. http://artrite-santiago.blogspot.com/

ConArtritis é unha asociación sen ánimo de lucro que engloba a 14 asociacións de persoas con Artrite de toda España e dispón de 15 delegacións. Ten como misión integrar e representar ás devanditas asociacións ante as administracións e os xestores sanitarios a fin de promover iniciativas públicas e lexislativas que redunden na plena integración social e laboral e na mellora da calidade de vida dos pacientes. ConArtritis proporciona ás asociacións de persoas con Artrite que engloba, a súa experiencia e asesoría, así como información de relevancia sobre a enfermidade e os últimos avances médicos e científicos para o seu tratamento. De maneira continuada, ConArtritis promove o coñecemento da artrite e as súas consecuencias entre a sociedade en xeral. www.conartritis.org