1 de xaneiro de 2017

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS - WEB - SEN FORMULARIO DE CONTACTO

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que, ao enviar un correo electrónico, está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: ASOCIACION DE ARTRITE DE SANTIAGO (en diante A ENTIDADE), con dirección MANUEL MARIA, Nº 6, SALGUEIRIÑOS, 15705 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña); info@artrite-santiago.org. 

1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO 
Os datos recompilados serán unicamente os que vostede detalle no seu correo electrónico. A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades: 
  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web. 
  • Xestionar o servizo de Atención ao Cliente, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter. 
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede. 

No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies. 

2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL 
A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao utilizar o noso correo electrónico e enviarnos a información. 

3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS 
Non cederemos os seus datos a terceiros. 

4.- DEREITOS Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.
  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento 
  • Dereito á portabilidad dos datos 

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI. 
ASOCIACION DE ARTRITE DE SANTIAGO dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en ASOCIACION DE ARTRITE DE SANTIAGO info@artrite-santiago.org. 

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE 
ASOCIACION DE ARTRITE DE SANTIAGO ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.

0 comentarios:

Fai un comentario: