17 de xuño de 2012

Sociedade Española de Reumatoloxía


A Sociedade Española de Reumatoloxía (SER) contituíuse en 1948 co obxectivo de fomentar o estudo dos reumatismos e dos problemas médicos relacionados con eles. Na actualidade, dá soporte e servizo aos profesionais da Reumatoloxía, para que estes ofrezan unha mellor asistencia sanitaria a todas aquelas persoas aqueixadas deste tipo de enfermidades.

A pesar de que é un organismo especificamente dirixido á comunidade médica e científica, no seu portal web dispón dunha sección específica para pacientes e as súas familias. Recóllese neste espazo información de interese, como a sección "Conozca su enfermedad", preguntas frecuentes, os decálogos para pacientes, folletos e revistas...

10 de xuño de 2012

Vivir con artrite: consellos (26)


Terapias complementarias.
Existen outras técnicas, como a fisioterapia (exercicios e posturas que axudan á mobilidade e a reducir a dor), a hidroterapia (beneficios da auga, sobre todo se son mineromedicinais), o ioga, Tai Chi, o método Pilates (axudan á relaxación e a conseguir as posturas axeitadas)... que supoñen un suplemento aos tratamentos farmacolóxicos e conseguen efectos positivos complementarios.

Extraído de www.reumatologiasalud.es (Fundación Abbott)

4 de xuño de 2012

Un manual para facer Exercicio tendo Artrite reumatoide

A Coordinadora Nacional de Artrite, ConArtritis, coa colaboración de Abbott, lanzou un libro de axuda ao exercicio para persoas con artrite reumatoide, o primeiro manual que clasifica a rehabilitación en distintas fases en función do nivel de discapacidade e o perfil dos pacientes.

O manual está xa dispoñible en www.conartritis.org e www.reumatologiasalud.es. Este manual establece diferentes exercicios de distinta duración de acordo coa fase na que se encontre o paciente. Así, indica unha serie determinada de exercicios para aquelas persoas que se encontren en fases precoces da enfermidade, é dicir, que teñen capacidade completa para realizar todas as actividades cotiás e de ocio, aínda que con certa dor moderada ou controlada. Para os pacientes en fase de estado, que empezan a padecer limitacións importantes, a rehabilitación é distinta e recoméndanse outras prácticas. Por último, establécense diferentes actuacións para as persoas en fase avanzada, debido ás deformidades articulares que padecen e a axuda frecuente que necesitan.