17 de xuño de 2012

Sociedade Española de Reumatoloxía


A Sociedade Española de Reumatoloxía (SER) contituíuse en 1948 co obxectivo de fomentar o estudo dos reumatismos e dos problemas médicos relacionados con eles. Na actualidade, dá soporte e servizo aos profesionais da Reumatoloxía, para que estes ofrezan unha mellor asistencia sanitaria a todas aquelas persoas aqueixadas deste tipo de enfermidades.

A pesar de que é un organismo especificamente dirixido á comunidade médica e científica, no seu portal web dispón dunha sección específica para pacientes e as súas familias. Recóllese neste espazo información de interese, como a sección "Conozca su enfermedad", preguntas frecuentes, os decálogos para pacientes, folletos e revistas...

0 comentarios:

Fai un comentario: