2 de abril de 2016

"O paciente informado": charla sobre a dor, 7 de abril en Santiago.

O próximo 7 de abril realizaremos unha charla co título "O paciente informado" na que o tema principal será A DOR. Realizarase grazas á colaboración da Fundación Grünenthal que dedica parte dos seus recursos para mellorar a calidade asistencial, o que lle permite cooperar coas autoridades sanitarias e educativas. Para iso crearon a aula Fundación Grünenthal sen dor, co obxectivo de compartir este coñecemento a través dunha linguaxe sinxela pero rigorosa, o que lle permite a esta Aula ser unha ferramenta que lles axude a entender o seu problema para poder facerlle fronte coa esperanza dun futuro sen dor.

A dor, especialmente a dor crónica, é un problema de saúde que afecta á calidade de vida de numerosas persoas. A dor pode manifestarse de moitas maneiras: difusa, localizada..., ao mesmo tempo, ser consecuencia dun accidente, unha infección, calquera tipo de trastorno ou dunha enfermidade; como no noso caso coas enfermidades reumáticas.

Para falar deste tema e poder expoñer todas as dúbidas que xurdan contaremos con Dr. Carlos Cea Pereiro Reumatólogo no Hospital de Barbanza e no Hospital Clínico Universitario de Santiago.


A charla terá lugar o 7 de abril ás 17:30 h. no Salón de Usos Múltiples da Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES), en Santiago de Compostela.

Rogamos que as persoas que desexen asistir confirmen a súa asistencia chamando ao tlf. da asociación: 659 084 950 ou por email a: info@artrite-santiago.org.


  • Lugar de Celebración: Salón de Usos Múltiple, planta 0, Casa das Asociacións de Benestar Social, (CABES), C/ Manuel María nº6, Salgueiriños, Santiago. 
  • Data e horario: 7 de abril a as 17:30 h.

0 comentarios:

Fai un comentario: