11 de abril de 2012

www.conartritis.org

Moitas veces temos mencionado neste blog a Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis), pero nunca nos tiñamos parado a afondar en qué é e cómo traballa esta entidade. 

ConArtritis representa ás persoas afectadas por Artrite Reumatoide, Artrite Psoriásica e Artrite Idiopática Xuvenil e integra as diversas asociacións de pacientes en todo o territorio nacional, potenciando as accións destas, coa intención de facer que a artrite sexa unha enfermidade recoñecible e coñecida tanto polos propios afectados e os seus familiares como polos profesionais da saúde, pola opinión pública e polas diversas administracións. ConArtritis, ademais, promove e coordina accións conxuntas entre as asociacións, co fin de aunar recursos e esforzos que permitan realizar accións de maior peso, e convértese no órgano de difusión das ideas, necesidades e opinións dos pacientes con artrite.
 
A nosa asociación comparte os obxectivos de ConArtritis, e por iso é unha das asociacións que a integran xa dende os nosos inicios, formando parte ademais da súa xunta directiva.

Dende a súa fundación, no ano 2004, ConArtritis converteuse nun referente a nivel estatal no ámbito desta doenza, o que queda constatado coa súa presencia en innumerables actos, colaboración en publicacións, xornadas, etc.

Aínda que son moitos os proxectos e colaboracións desenvolvidos neste tempo, destacaremos aquí pola súa relevancia e impacto a organización anual da campaña "Outubro, mes da artrite", dentro da cal se enmarcan as "Xornadas Nacionais de Artrite".

Máis información na súa web www.conartritis.org

0 comentarios:

Fai un comentario: