4 de abril de 2012

Convenio coa psicóloga Cristina Veira

Cristina Veira Ramos é psicóloga colexiada, especialista en psicoloxía clínica con máis de catro anos de experiencia en práctica clínica. Desenvolve a súa actividade profesional no Centro Médico Sanitalia (Av. Liberdade, 11) de Santiago.

Recentemente, a Asociación de Artrite de Santiago e Cristina Veira asinamos un convenio polo cal as socias e socios, así como os familiares en primeiro grao, podemos beneficiarnos dun desconto do 30% por sesión de psicoterapia individual, familiar ou de parella. A condición de asociado/a ou familiar debe ser confirmada pola Asociación antes de acceder ó servizo. O desconto non se aplicará aos servizos de avaliación diagnóstica e informe clínico.

O impacto físico e social dunha enfermidade crónica inflúe sen dúbida na calidade de vida das persoas, e polo tanto, no seu benestar psicolóxico. Todas as persoas, e especialmente as que padecemos unha enfermidade crónica como a artrite, debemos coidar tanto a nosa saúde física como a emocional, mantendo sempre unha actitude positiva e coidando as nosas relacións sociais, familiares e de parella. Por iso, confiamos en que este convenio resultará de utilidade para aquelas persoas que necesiten apoio deste tipo.

0 comentarios:

Fai un comentario: