18 de abril de 2012

Vivir con artrite: consellos (24)


Podo traballar tendo artrite reumatoide?

Por suposto que pode traballar. Unicamente debe evitar estar moito tempo de pé e realizar movementos repetitivos, sobre todo coas mans.

Extraído de “Calendario 2010: Consejos para la artritis reumatoide”, editado por Abbott e Elsevier Doyma e elaborado polo Dr. Rafael Goya Moscoso a partir das publicacións: Artritis reumatoide: Guía de la enfermedad para el paciente; ¿Qué es la artritis reumatoide?, e La dieta y las enfermedades reumáticas, editados pola Sociedad Española de Reumatoloxía

0 comentarios:

Fai un comentario: