3 de novembro de 2010

Vivir con artrite: consellos (3)

Posición das articulacións
 
É moi importante a posición das articulacións durante o repouso, mantendo brazos e pernas estirados, xa que ainda que a flexión pode aliviar os síntomas, co tempo favorece a aparición de deformidades. Poden usarse férulas, estructuras ríxidas que manteñan as articulacións en repouso nunha posición adecuada, mellorando a dor e a inflamación e evitando deformidades articulares. Empréganse sobre todo durante o descanso nocturno en mans, pes, xeonllos e nocellos.

Extraído do artigo “La artritis reumatoide y el impacto en el día a día”, publicado na revista Mira nº 2. Autora: Tamara García Jiménez.

0 comentarios:

Fai un comentario: