18 de agosto de 2017

Servizo de Información e Orientación


O servizo de información e orientación é un programa a través do cal se pretende resolver as dúbidas dos pacientes, familiares, amigos e asociacións. 

Os obxectivos do programa son:


 • Facilitar información acerca da artrite reumatoide, artrite psoriásica e artrite idiopática xuvenil, así como sobre todas aquelas necesidades sociais que vaian xurdindo co contacto cos outros pacientes e os seus familiares.
 • Informar e orientar sobre os recursos sociais existentes así como a derivación aos mesmos.sio_conartritis
 • Resolver consultas legais que teñan os pacientes.
 • Ter a disposición dos usuarios do servizo medios rápidos e eficaces de resolución de dúbidas.
 • Poñer en contacto a aquelas persoas que padecen estas enfermidades.
 • Sensibilizar a entidades públicas e privadas, profesionais e á poboación no seu conxunto sobre as necesidades de acometer accións para mellorar a calidade de vida das persoas con estas enfermidades.
 • Favorecer a coordinación, comunicación e desenvolvemento das asociacións con artrites.
 • Dar a coñecer os labores das asociacións a diferentes organismos e empresas relacionadas coa sanidade e os servizos sociais mediante campañas de sensibilización.


Como podo contactar?

 • Teléfono: 91 535 21 41 en horario de luns a venres de 9h a 14h.
 • Correo electrónico: conartritis@conartritis.org.
 • Presencialmente, na nosa oficina, pedindo sempre cita previa.

0 comentarios:

Fai un comentario: