11 de agosto de 2017

Servizo de Información e Orientación Socio-Laboral

A través deste servizo quérese axudar aos pacientes para atopar traballo e ofrécese información sobre as necesidades e situación deste colectivo para favorecer a súa integración no mundo laboral.

Coa posta en marcha do Servizo de Información e Orientación socio-laboral, os usuarios poderán adquirir as habilidades necesarias para a súa inserción no mundo laboral a través dos seguintes pasos:
 • Entrevista inicial para realizar un diagnóstico da súa situación laboral na que detectaremos as necesidades nas habilidades socio-laborais.
 • Creación dun Plan Individualizado de mellora da empleabilidade.
 • Orientación laboral.
 • Procura activa de emprego.
 • Seguimento.

   Os interesados poderán solicitar e recibir información e orientación en:

   • De forma presencial: sede de ConArtritis. Rúa Ferrocarril, 18, 1º despacho 2. Madrid
   • Correo electrónico: laboral@conartritis.org.
   • Teléfono: 91 535 21 41.

    0 comentarios:

    Fai un comentario: