22 de febreiro de 2015

Participa no II barómetro EsCrónicos

ConArtritis, como unha das asociacións máis representativas de pacientes crónicos de España, participa no II barómetro EsCrónicos.


Para isto, xa está colgada na súa web o enlace ao cuestionario que os pacientes debemos contestar para recabar datos para o estudio.

Con esta investigación quere facerse ver a percepción dos pacientes crónicos sobre o acceso e calidade da atención sanitaria durante 2014.

É importante recoller os aspectos máis relevantes para así facer forza para melloralos. Por iso pedimos que dediquedes uns minutos a completar o cuestionario. Por favor, é importante contestar todas as preguntas porque do contrario non se dará por válido.

Máis información sobre o estudio e acceso ao cuestionario

0 comentarios:

Fai un comentario: