27 de febreiro de 2015

ConArtritis intégrase na Plataforma de Organizacións de Pacientes

Coa integración da Coordinadora Nacional de Artrite (ConArtritis) na agrupación preténdese reforzar a promoción da participación dos pacientes con artrite e a defensa dos seus dereitos.

A Plataforma de Organizacións de Pacientes é unha agrupación composta por 18 asociacións centradas en diferentes patoloxías co denominador común da cronicidade. Un dos motivos da súa creación é dar voz ás persoas que as entidades representan para conseguir que os sistemas de saúde e sociais ofrezan unha atención integral e personalizada, en condicións de acceso universal, equidade, transparencia e sostibilidade; e nos que se defendan os seus dereitos en todos os ámbitos, políticas e actuacións.

Para conseguilo estase traballando na posta en marcha de diferentes proxectos. Unha das próximas metas que a Plataforma pretende alcanzar é facer chegar ás comisións de Sanidade de Congreso e Senado a proposta da aprobación dunha lei xeral de protección á cronicidade, con características similares á que actualmente está vixente no campo da Dependencia.


As entidades que, xunto con ConArtritis, agrupa a Plataforma de Organizacións de Pacientes son:

Para máis información, podes visitar a web da organización: www.plataformadepacientes.org

0 comentarios:

Fai un comentario: