ColaboradoresDeputación da Coruña.
CONARTRITIS [Coordinadora Nacional de Artritis]
R/ Céa Bermudez nº 14 B - 2º A  - 28003 Madrid
tel.: 902 013 497


Centro de Fisioterapia CES CAROU
Rúa Alcalde Lorenzo, nº 26, baixo
Bertamiráns - Ames (A Coruña)
Contacto: 881973537


Centro de día Atendo
Rúa Fernando III O Santo, 30 - Santiago
tel. 981 937710
centrodediasantiago@atendo.es  

Centro de Rehabilitación Fisionorte
R/ Pintor Xenaro Carrero, 19 baixo - Noia
Clínica do pé
Oliver Regueiro [Diagnóstico e tratamento do pé]
R/ Madrid, 3 baixo 2 - Santiago de Compostela
Concello de Santiago
Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro
tel.: 981 542300
Cristina Veira [Atención psicoterapéutica]
Centro médico Sanitalia
Av/ da Liberdade, 11- Santiago
tel. 644 195187
cristina.veira.ramos@gmail.com 

Cristina Esparís Ferreiro [Servizos Xurídicos]
Colexiada nº 1893
Tfno. y fax: 981.59.18.28//Móvil: 699.727.099

Enma Mayo [Psicologa]
Centro de Negocios de Santiago
C/ Rosalía de Castro, 1 - Santiago

Ester Espasandín [Podóloga]
Santa Comba e Cee
Laias Caldaria [Hotel Balneario]
R/ Vila Termal 1 - Laias (Ourense)
tel.: 988 280409

Mundo Abuelo Lugo 
Avda. Coruña nº180-182 Baixo - Lugo
tel. 982 246641 / 982 253417
lugo@mundoabuelo.com 
Ver folleto

Orient-Arte [Meditación, TaiChi, ChiKung]
Jesús Alcaide Meiriño
tel. 649 060623

S.A.P. ESTRADA
Avda. de Santiago, s/n
A Estrada
Tel.:  986572063