2 de abril de 2013

Obradoiro de Técnicas de apoio psicolóxico en enfermidade reumatolóxica


Escola Galegade Saúde para Cidadáns do Sergas organiza, a proposta da Asociación de Artrite de Santiago e coa súa colaboración, un novo obradoiro gratuíto dirixido a pacientes con enfermidade reumatolóxica, familiares e poboación en xeral e centrado esta vez en técnicas de apoio psicolóxico.

 TÉCNICAS DE APOIO PSICOLÓXICO EN ENFERMIDADE REUMATOLÓXICA

Enma Mayo será a psicóloga encargada de impartir este obradoiro, co que se pretende mellorar a información e comprensión da enfermidade por parte dos pacientes, familiares, e cidadanía en xeral; proporcionar aos coidadores, familiares e pacientes as habilidades e coñecementos necesarios para mellorar a calidade de vida no ámbito familiar, e fomentar a autonomía de todos os membros da familia.

No obradoiro traballarase sobre os seguintes temas:
  • Definición e clasificación.
  • Síntomas.
  • Evolución e tratamento.
  • Pautas de apoio emocional en síntomas psicolóxicos.
  • Autocoidados e coidado do coidador.
LugarHospital Clínico Universitario de Santiago, Aula 4D. Bloque D. Piso 1º.
Data10 de abril de 2013 de 17:00 a 20:00

0 comentarios:

Fai un comentario: