6 de abril de 2013

Axudas por fillos/as menores de 3 anos

A Consellería de Traballo e Benestar publicou recentemente a orde que regula as axudas a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2013. As persoas que poidan solicitala, teñen de prazo 40 días naturais, a contar dende o seguinte á da publicación da orde (publicada no DOG do 1 de abril)

Ver texto da orde

0 comentarios:

Fai un comentario: