5 de maio de 2012

www.reumatologiasalud.es

Fundación Abott naceu co obxectivo de contribuír á mellora da saúde da poboación a través da posta en marcha de distintas iniciativas encamiñadas a atender as necesidades do sistema sanitario español, dos seus profesionais e da sociedade en xeral. Dende o 2003 leva promovido diversas iniciativas de investigación, formación e divulgación sociosanitaria. E moitas delas, centradas nas enfermidades reumatolóxicas, como a campaña "Mujer y artritis rematoide: el valor de una vida", a revista "Mira" ou o proxecto "Salud & Trabajo", por exemplo.
Un recurso moi valioso para pacientes, en relación coa artrite, é o portal www.reumatologiasalud.es, onde se recolle información moi diversa sobre as enfermidades reumáticas. Nela poden descargarse guías da enfermidade (dirixidas a pacientes) e outras publicacións interesantes, consultar as asociacións de pacientes existentes en España, ver consellos dos profesionais e experiencias de pacientes... 
Sen dúbida, un recurso moi recomendable para a orientación e información das persoas que padecemos algunha enfermidade reumatolóxica.

0 comentarios:

Fai un comentario: