23 de maio de 2012

Aula de Artritis Reumatoide


A Universidade dos Pacientes é unha universidade específica e monográfica dedicada a pacientes, familiares, persoas coidadoras, voluntarias e cidadanía en xeral, con interese en temas de saúde e sanidade. Ten como obxectivo xeral a promoción da modernización e a mellora da calidade da atención sanitaria mediante o desenvolvemento de actividades de información, formación e investigación. 

Coa colaboración de Roche, xestiona a Aula de Artritis Reumatoide.
Trátase dun portal específicamente dirixido a pacientes, onde se agrupan por temáticas numerosos enlaces con información de interese, desde qué é e cales son os seus signos e síntomas, a cómo mellorar a calidade de vida e afrontar os retos que leva consigo padecer esta doenza.
0 comentarios:

Fai un comentario: