11 de abril de 2022

ConArtritis-Santiago conta cun "Programa de Promoción da Autonomía Persoal"

 NOTA DE PRENSA


As persoas con artrites de Santiago contan cun programa de promoción da autonomía persoal.

 

·         • A través do “Programa de promoción de autonomía persoal”  ConArtritis-Santiago ofrece información e asesoría sobre diferentes temas.

·         Grazas a este programa realízanse charlas e talleres dirixidos por profesionais sanitarios e socio-sanitarios.

·         O servizo lévase a cabo grazas ao financiamento da Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF da declaración da renda procedente das persoas contribuíntes que marcan a casa “Actividades de interese xeral consideradas de interese social” xestionado por COGAMI.

 

Santiago de Compostela, marzo 2022. ConArtritis-Santiago ofrece ás persoas con artrite reumatoide, artrite psoriásica, artrite idiopática xuvenil e espondiloartritis un recurso de referencia para convivir mellor coa súa enfermidade. Trátase do “Programa de promoción de autonomía persoal”, anteriormente coñecido como servizo de integración e orientación, dirixido e coordinado por unha profesional especializada en temas sociais neste tipo de patoloxías.

 

Grazas a este proxecto dáse un maior soporte informativo sobre temas socio-sanitarios fóra da consulta de reumatoloxía ás persoas da provincia da Coruña, e máis en concreto de Santiago de Compostela e concellos próximos. É un recurso de gran valor, xa que hai moitos aspectos sociais, laborais, psicolóxicos, educativos ou de parella que afectan á vida das persoas con estas enfermidades reumáticas inmunomediadas que non son tratados nos centros sanitarios, e con todo son importantes para mellorar a calidade de vida destas persoas.

 

Atencións realizadas

Este recurso de información de ConArtritis-Santiago púxose en marcha en 2020, desde entón atendéronse a 233 persoas e resolvéronse 339 consultas. Máis do 80% destas atencións foron a mulleres, tendo máis prevalencia as que teñen artrite reumatoide. Entre os temas que se tratan atópanse os relacionados cos síntomas das enfermidades, os tratamentos que se utilizan para o seu control, e as xestións necesarias para solicitar a incapacidade laboral e a discapacidade.

 

Pero ademais de resolver diversas dúbidas, este programa de ConArtritis-Santiago é un punto de escoita e de desfogo para as persoas que contactan con el, xa que poden expresar os seus medos e inquietudes e séntense escoitadas por persoas que lles entenden, algo que non sempre atopan nas persoas da súa contorna.

 

Para poder ofrecer este programa, ConArtritis-Santiago conta co cofinanciamento da Xunta de Galicia, en concreto da Consellería de Política Social, a través da subvención para a execución de programas de interese xeral con fins sociais, con cargo á dotación fiscal do 0,7% do IRPF, de 10.000 euros, que se xestiona desde a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI).

 

Charlas e talleres por parte de profesionais

Desde este programa organízanse diferentes actividades nas que se tratan temas específicos que preocupan ás persoas con enfermidades reumáticas inmunomediadas.

 

Nestes primeiros meses de 2022, por medio da Escola de Pacientes levouse a cabo a charla “Organización da asistencia ás enfermidades reumáticas” (31 de marzo), e estanse organizando os seminarios “Como mellorar a dor crónica con exercicios de fisioterapia” (28 de abril), e “A arte de mellorar a saúde a través da alimentación” (19 de maio). En todas as actividades cóntase coa dirección de profesionais sanitarios e socio- santiarios especializados nestes temas, a quen os asistentes poden expor todas as súas dúbidas. Na segunda metade do ano están previstas dúas charlas e dous talleres máis sobre diversos temas de interese.

 

ConArtritis-Santiago participará na II Feira da Saúde e o Benestar do Concello de Ames, que terá lugar o 22 e 23 de abril, organizando unha actividade de Taichi, e estando presente cunha caseta informativa á que os interesados poderanse achegar para obter a información.

 

Este ano volveremos a organizar unha das actividades máis demandadas, a balneoterapia, coa organización de dúas saídas, a primeira do 9 ao 15 de maio e a segunda do 12 ao 18 de setembro.

 

Como contactar?

Desde este programa aténdese aos interesados de luns a venres en horario de 9:00 a 13:00 horas de forma presencial baixo cita previa na súa sede, por email ou por teléfono. Ademais, o primeiro, segundo e cuarto venres de cada mes préstase o servizo na área asociativa de pacientes, do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (situado na planta baixa), en horario de 9:00 a 11:00 horas.

 

As consultas poden realizarse por estas vías:

Presencial: na súa sede situada na Casa dás Asociacións de Benestar Social (CABES). Rúa Manuel María, 6, Planta 3, Ofic. 1, Salgueiriños (Santiago de Compostela).

Teléfono e whatsApp: 659 084 950

• E-mail: santiago@conartritis.org

 

0 comentarios:

Fai un comentario: