22 de maio de 2017

Que é o Mindfulness? Aquí danvos a posibilidade de descubrilo!

AUSO-CHUS ten o pracer de convidarvos a unha clase aberta de iniciación ao Mindfulness, que tera lugar o vindeiro martes 30 de maio as 18:30 na sala multiusos do CABES (Rua Manuel Maria, nº 6, Santiago).

A clase será principalmente práctica e permitiranos coñecer algúns dos beneficios do mindfulness: reducción do estrés e da ansiedade,  e a mellora da estabilidade emocional e das relacións persoais e familiares.

Mindfulness: un recurso contra ó estrés

Mindfulness (atención plena): atención momento a momento da experiencia presente, sen facer xuízos e cunha actitude de aceptación. 
O mindfulness  permite ensinar á  mente a prestar atención ao presente, diminuíndo as preocupaciones do pasado e do futuro, o que axuda a aumentar a aceptación e reducir o estrés. 
E unha ferramenta moi beneficiosa para todos, especialmente para persoas con trastornos de ansiedade, pánico o enfermidades asociadas ao estrés. 
Rogamos comuniquen a sua asistencia ao correo auso.chus@gmail.com

0 comentarios:

Fai un comentario: