26 de decembro de 2014

A Unidade de Rematoloxía Pediátrica do CHUS

Os nenos e nenas, ao igual que os adultos, poden padecer enfermedades reumáticas; de feito en España máis de 10.000 nenos/as sofren algunha enfermidade reumatolóxica. O descoñecemento deste tema na sociedade actual, fai que a población non asuma estas enfermedades nos nenos da forma máis adecuada, o cal conduce a un diagnóstico e tratamento tardío coa consecuente repercusión no seu estado de saúde. A gran maioría destes padecementos son de base autoinmune sendo necesaria unha atención máis especializada deste tipo de enfermedades e os seus complexos tratamentos.

A Unidade de Reumatoloxía Pediátrica do Hospital Clínico de Santiago de Compostela nace a partir da colaboración entre pediatras e reumatólogos con experiencia no tratamento de nenos e nenas con enfermedades reumáticas e en conexión con outros centros que manteñen unha atención similar. A Unidade formouse co obxectivo de atender aos problemas e necesidades dos nenos da nosa área sanitaria con problemas reumatolóxicos. Desta maneira pódese atender a población pediátrica dunha maneira máis integral e personalizada, ao mesmo tempo que nenos e pais/nais poden relacionarse con outros cando asisten á consulta, o cal axuda á normalización e a unha maior comprensión da súa situación.

O reto desta Unidade é cegar ao maior número posible de nenos e nenas con enfermedades reumáticas co fin de realizar un diagnóstico e tratamento precoz que minimice posibles lesións, alones as secuelas e mellore a súa calidade de vida.

Compoñentes do equipo:
  • Dr. Mera Varela (Reumatólogo)
  • Dr. Souto Vilas (Reumatólogo)
  • Dra. López Sousa (Pediatra)

0 comentarios:

Fai un comentario: