21 de xullo de 2014

Vivir con artrite: consellos (28)

Á hora de viaxar...

Se tomas medicación, lleva contigo no bolso de man:

  • Medicación suficiente para o tempo que esteas fóra e un pouco máis para calquera imprevisto.
  • Identificación dos medicamentos (nome comercial e xenérico).
  • Certificado da necesidade dos medicamentos.
ü

0 comentarios:

Fai un comentario: