26 de decembro de 2013

"De paciente a paciente" volve en xaneiro

No ano 2010 a Asociación de Artrite de Santiago implicábase no proxecto "De paciente a paciente", impulsado por ConArtritis co apoio de Roche Farma.

Trátase de apoiar ao persoal sanitario dos Hospitais de Día, ofrecendo apoio emocional aos pacientes durante as horas de tratamento, así como consellos, recomendacións...

Os encontros teñen lugar nos propios Hospitais de Día e son desenvolvidos por persoas voluntarias pacientes de artrite, que polo tanto comprenden perfectamente as dificultades e emocións que leva consigo o padecemento desta doenza, e poden aportar a súa experiencia e información útil.

A partir de xaneiro volve este proxecto ao Hospital Clínico de Santiago, da man da AAS. Será os xoves a partir das 10:30 h. no despacho 038.


0 comentarios:

Fai un comentario: