22 de decembro de 2012

Programa de Termalismo Social do ImsersoO Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade publicou no Boletín Oficial do Estado do 15 de decembro a convocatoria do Programa de Termalismo Social do Imserso. A través deste proporciónase aos/ás pensionistas acceso a prezo reducido en tratamentos que se prestan nos balnearios, cando o precisen por prescipción facultativa e sempre que cumpran determinados requisitos. Máis información:

0 comentarios:

Fai un comentario: