10 de marzo de 2012

Novo número da revista Mira


A revista Mira é unha iniciativa de comunicación promovida pola Fundación Abbott co propósito de estender e afondar nas relacións médico-paciente no terreo das enfermidades reumáticas.

Esta publicación reune valiosa información e consellos por parte de profesionais da reumatoloxía, enfermeiría, psicoloxía e outros. Tampouco esquece a propia voz do paciente, xa que en cada número recollen testemuños de persoas que padecen enfermedades reumáticas. A presidenta da Asociación de Artrite de Santiago tivo xa ocasión de contar a súa experiencia a través das páxinas desta publicación, no seu nº 3.

Recentemente publicouse o o quinto número desta revista, que presenta ademais unha novidade moi importante para chegar a máis persoas. Agora, a revista publícase tamén on-line.

Os contidos máis relevantes deste número son os seguintes:
  • En portada: Anabel Coco, gañadora do Certame de Relatos sobre Enfermidade Crónica.
  • A importancia do papel do paciente no seguimento da enfermidade. Recóllense varios artigos de Eulalia Alcaide (secretaria de ConArtritis e membro de AMAPAR), Antonio Torralba (presidente de ConArtritis) e Patricia Planas (Coordinadora Xeral da Lliga Reumatológica Catalana).
  • Relevancia do paciente informado: artigo da Dra. en psicoloxía Leticia León (da Facultade Ciencias da Saúde da Universidade Camilo José Cela).
  • Que espera o reumatólogo do paciente? O Dr. Alberto Alonso ofrece a resposta a esta cuestión.
  • Uveíte. Un completo artigo do Dr. Ricardo Blanco aborda a sintomatoloxía e control desta enfermidade.
  • E ademais: información sobre o II Premio José Román, que outorga anualmente a asociación ACEADE.
Este número da revista, e tamén os anteriores, podes descargalos nesta páxina: http://www.reumatologiasalud.es/revista-mira_prehome.php

0 comentarios:

Fai un comentario: