30 de decembro de 2011

Vivir con artrite: consellos (20)


É recomendable usar un calzado cómodo

Pode ser recomendable un pouco de tacón, se é baixo e ancho. O talón debe estar ben suxeito polo que son recomendables zapatos con reforzo posterior. Os tacóns altos e finos van producir ou empeorar os problemas de xeonllos e columna, chegando incluso a deformar os pés.

Extraído de “Calendario 2010: Consejos para la artritis reumatoide”, editado por Abbott e Elsevier Doyma e elaborado polo Dr. Rafael Goya Moscoso a partir das publicacións: Artritis reumatoide: Guía de la enfermedad para el paciente; ¿Qué es la artritis reumatoide?, e La dieta y las enfermedades reumáticas, editados pola Sociedad Española de Reumatoloxía

0 comentarios:

Fai un comentario: