14 de outubro de 2010

Vivir con artrite: consellos (1)


Aconséllase levar unha vida tranquila, evitando o estrés e a actividade física intensa. Trate de evitar actividades que requiran un gran esforzo físico, obriguen a permanecer moito tempo de pe ou que necesiten movementos repetitivos.

Extraído de “Calendario 2010: Consejos para la artritis reumatoide”, editado por Abbott e Elsevier Doyma e elaborado polo Dr. Rafael Goya Moscoso a partir das publicacións: Artritis reumatoide: Guía de la enfermedad para el paciente; ¿Qué es la artritis reumatoide?, e La dieta y las enfermedades reumáticas, editados pola Sociedad Española de Reumatoloxía

0 comentarios:

Fai un comentario: