14 de outubro de 2010

Vivir con artrite: consellos

Un dos obxectivos da Asociación de Artrite de Santiago é o de informar e aconsellar acerca da enfermidade, sobre como sobrelevala e aprender a convivir con ela. E pensamos que este blog pode ser unha boa ferramenta para axudarnos nesta labor de información.
Por isto, comezaremos hoxe unha serie de entradas que publicaremos cada certo tempo con consellos de diverso tipo para quen padece artrite.
Esperamos que resulten útiles para todas as persoas que visitades esta páxina!


0 comentarios:

Fai un comentario: