22 de outubro de 2010

Artrite reumatoide: prioridades para o cambio

Asociacións de pacientes de 25 países diferentes, entre elas ConArtritis, elaboraron o documento Artrite Reumatoide: Prioridades para o Cambio, co obxectivo de ofrecer as claves para mellorar o benestar das persoas afectadas por esta enfermidade.

Prioridades para o Cambio é un documento de carácter internacional que ten como obxectivos 

  • Sinalar os cambios prioritarios para que se faga unha xestión máis eficaz da Artrite Reumatoide.
  • Mellorar o coñecemento e comprensión do impacto e a carga da AR.
  • Axilizar o tempo de diagnóstico da Artrite Reumatoide.
  • Acceso aos máis altos estándares de tratamento en condicións de igualdade.
  • Servizos de apoio integral.
  • Incluír a perspectiva social da enfermidade nas avaliacións dos medicamentos.
Do mesmo xeito resalta outros aspectos claves para o manexo da Artrite Reumatoide, relativos ao papel dos coidadores, a situación de emprego das persoas con Artrite Reumatoide, a necesidade de programas de educación e autocoidado e dunha atención levada a cabo por equipos multidisciplinares.

Na elaboración do documento estivo presente, como representante español, a Coordinadora Nacional de Artrite (ConArtritis) xunto a asociacións de pacientes de Austria, Bélxica, Brasil, Bulgaria, Creta, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Lituania, México, Nova Zelandia, Polonia, Portugal, Romanía, Serbia, Eslovaquia, Sudáfrica, Suecia, Turquía e Emiratos Árabes. Este traballo foi financiado mediante unha bolsa de Hoffmann-La Roche.

0 comentarios:

Fai un comentario: