24 de abril de 2018

Paciente Activo con artrite Reumatoide


Nace o primeiro programa de formación Paciente Activo con artrite Reumatoide

Trátase dun programa de educación para que as persoas que padecen esta patoloxía sexan capaces de entendela e manexala mellor, mentres que contribúen a fomentar a súa visibilidade na sociedade.
O proxecto impulsado e levado a cabo por Conartritis, está declarado de interese social pola Sociedade Española de Reumatoloxía (SER) e conta coa colaboración de OpenReuma como asociación que integra a profesionais afíns á reumatoloxía, e o apoio da empresa biofarmacéutica Sanofi Genzyme.

 Estímase que en España entre o 0,5 e o 1% da poboación padece artrite reumatoide.
Madrid, 23 de abril de 2018.– O pasado venres, 20 de abril, a Coordinadora Nacional de Artrite (ConArtritis) presentou e puxo en marcha o programa “Paciente Activo con Artrite Reumatoide” destinado a persoas que padecen esta enfermidade. Trátase do primeiro programa formativo destas características relacionado coa devandita patoloxía autoinmune que se estima que en España afecta entre o 0,5 e o 1% da poboación.
O obxectivo do programa é promover o rol do paciente como o principal responsable do autocuidado en artrite reumatoide (AR), facilitando a adquisición das competencias necesarias para xestionar os síntomas da enfermidade, incorporar estilos de vida saudables e estratexias para enfrontarse ao día a día cunha mellor calidade de vida.
Así mesmo, existe a necesidade de formar a pacientes portavoces que teñan a capacidade de falar con rigor a outros pacientes ou a terceiros, e que poidan axudar a concienciar e a dar visibilidade ás súas necesidades, de aí o concepto “paciente activo”. Conartritis identificou esta necesidade e por iso puxo en marcha este proxecto con esta dobre finalidade, “axudar aos participantes para mellorar a súa calidade de vida, mentres que adquiren os coñecementos necesarios para que eles tamén poidan axudar a outras persoas que padecen a enfermidade e haxa unha maior concienciación social”, explicou Antonio I. Torrabal, presidente de ConArtritis, na presentación do programa. Para iso a Coordinadora Nacional de Artrite conta coa colaboración de OpenReuma, como asociación que integra a profesionais afíns á reumatoloxía, coa coordinación de ACINDES, o apoio de Sanofi Genzyme, e coa declaración de interese social da Sociedade Española de Reumatoloxía.
Nota de prensa
Desenvolvemento do programa
Para alcanzar o obxectivo exposto deseñouse unha estratexia formativa mixta (con contidos online e talleres presenciais) coa que se tentará cubrir todas as posibles áreas que poden axudar ás persoas con AR a iniciar cambios no automanejo da enfermidade que contribúan a unha melloría. Cada unha das áreas será abordada polo especialista máis adecuado en cada caso, para iso cóntase coa participación de expertos en nutrición, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional e psicoloxía, entre outros.
Os futuros “pacientes activos”, que foron seleccionados por ConArtritis entre os membros das súas asociacións e delegacións, poderán seguir os contidos online a través dunha plataforma que se creou en exclusiva para o programa www.pacienteactivoconartritis.com
Sobre a artrite reumatoide
A artrite reumatoide é unha enfermidade crónica e autoinmune que sofre 1 de cada 200 persoas. Afecta a máis de 200.000 persoas en España e cada ano detéctanse entre 10.000 e 20.000 novos casos. É tres veces máis frecuente en mulleres que en homes, e o tramo de idade máis habitual en que aparece é entre os 40 e os 60 anos.

0 comentarios:

Fai un comentario: