13 de xaneiro de 2015

Rexistro Galego de Instrucións Previas

Hai pouco publicouse o Decreto 159/2014, polo que se establece a organización e funcionamento do Rexistro Galego de Instrucións Previas sobre coidados e tratamento da saúde, renovando o marco xurídico sobre este aspecto e desenvolvendo o establecido na Lei 12/2013 de garantías das prestacións sanitarias.

As instrucións previas consisten nun documento, mediante o cal, unha persoa maior de idade, capaz e libre, manifesta anticipadamente a súa vontade, co fin de que esta sexa cumprida no momento en que chegue a situacións nas cales non sexa quen de expresala persoalmente, sobre os coidados e o tratamento da súa saúde ou, unha vez chegado o falecemento, sobre o destino do seu corpo e dos seus órganos. 

0 comentarios:

Fai un comentario: