5 de xaneiro de 2015

Vivir con artrite: consellos (31)


Deporte e espondilite anquilosante.
O deporte é sempre recomendable, por non dicir imprescindible, en todos nós, incluído os pacientes con espondilite anquilosante. Realizar exercicio aeróbico mellora o sistema cardiovascular e a función pulmonar. Por outro lado, mantén o ton muscular de maneira que mellora as contracturas que aparecen ao longo do día e mellora a flexibilidade dos pacientes con espondilite mellorando a rixidez e a mobilidade. (...) A elección do exercicio ou deporte a realizar virá determinado polo grao de afectación (...) É bo engadir en calquera que sexa a actividade deportiva que se realice, un especial interese nos estiramentos, en traballar a musculatura do tronco e cadeiras e exercicios da caixa torácica. (...) Son especialmente interesantes os deportes dentro de medio líquido xa que este protexe as articulacións do impacto aínda que non sempre se adapta aos nosos gustos. Non existe ningun deporte especialmente contraindicado de forma xeral pero recoméndase que se eviten os deportes de alto impacto ou que supoñan un maior risco de fracturas como poida ser a hípica ou o rugby.

Extraído de: Revista Mira, nº 4. Artigo “El paciente pregunta” Dra. Mireia Moreno

0 comentarios:

Fai un comentario: