23 de marzo de 2012

Obradoiros en colaboración coa Escola Galega de Saúde para CidadánsA Escola Galegade Saúde para Cidadáns do Sergas organiza, a proposta da Asociación de Artrite de Santiago, dous obradoiros que se celebrarán proximamente, e que incidirán en dous aspectos importantes relacionados coas enfermidades reumáticas: o obradoiro de intervención psicolóxica na dor e o obradoiro de saúde afectivo-sexual. Ambos son gratuítos.


 
INTERVENCIÓN PSICOLÓXICA NA DOR

Impartido polo psicólogo Marcos Calvo Martínez, e dirixido a persoas que padezan dor crónica, as súas familias, e a cidadanía en xeral.

Con esta actividade preténdese poñer a disposición dos pacientes unha ferramenta útil e eficaz no control da dor crónica e aumentar o autocontrol dos pacientes sobre a súa dor para elevar a súa calidade de vida.

No obradoiro traballarase sobre os seguintes temas:
  • Concepto xeral da dor, apoio psicolóxico ao paciente.
  • Estratexias de afrontamento da dor e adaptación á enfermidade.
  • Control da ansiedade e estrés.
Lugar: Hospital Clínico Universitario de Santiago, Aula 4D. Edificio Docencia.
Data: 18/04/12 de 18:00 a 20:00


SAÚDE AFECTIVO-SEXUAL

Impartido polas traballadoras sociais Isabel Redondo Zambrano e Patricia Otero Ramos, e dirixido a persoas con enfermidades reumáticas e cidadanía en xeral.

Abordaranse contidos como o papel dos hábitos de saúde sexual na poboación e na prevención da enfermidade, recomendacións para un sexo saudable, e a sexualidade en poboación adulta-anciá.

Lugar: Hospital Clínico Universitario de Santiago, Aula 3d. Edificio D.
Data: 22/05/12 de 16:30 a 20:30

0 comentarios:

Fai un comentario: