24 de febreiro de 2017

Valencia incorpórase á receita interoperable e Montserrat asegura que pronto o farán todas as comunidades | O xornal da RSS.

Trasládovos esta información, será posible que calquera das 2.358 oficinas de farmacia valencianas dispense a medicación prescrita noutra comunidade autónoma sen necesidade de que o cidadán ou cidadá presente unha receita en papel ou deba facer outro trámite administrativo. Do mesmo xeito, calquera valenciano que viaxe a unha comunidade con receita interoperable, poderá recoller a súa medicación nas farmacias só con presentar o seu cartón sanitario.

Polo momento, este servizo só está dispoñible en cinco comunidades, pero prevese que ao longo deste ano incorpórense ao RESNS o resto de autonomías. Para iso é necesario facer compatibles as diferentes aplicacións técnicas que soportan o sistema de receita electrónica en cada unha das comunidades e garantir dese modo a prestación farmacéutica no conxunto do Sistema Nacional de Saúde.

Contas con toda a información aquí: https://www.responsabilidadsociosanitaria.com/secciones/equidad/valencia-se-incorpora-a-la-receta-electronica-interoperable-y-montserrat-asegura-que-pronto-le-seguiran-todas-las-comunidades-9250

Fonte:  https://www.responsabilidadsociosanitaria.com/secciones/equidad/valencia-se-incorpora-a-la-receta-electronica-interoperable-y-montserrat-asegura-que-pronto-le-seguiran-todas-las-comunidades-9250

0 comentarios:

Fai un comentario: