16 de febreiro de 2017

A Artrite reumatoide no embarazo


O embarazo afecta a cada muller con artrite de forma diferente. "A artrite pode afectar o embarazo en calquera etapa, desde a concepción ata as semanas posteriores ao nacemento", di a Fundación de Artrite na súa páxina web.

A Artrite reumatoide non afecta directamente a fertilidade da muller.

Antes de quedar embarazada, debe tratar de ter a súa artrite baixo o máximo control posible. Isto axudaralle durante e despois do embarazo. Debe visitar ao seu reumatólogo igual que ao obstetra.

Pero de entrada, contaremos co Dr. A. Mera Varela no Hospital Clinico o 9 de marzo 2017 ás 17h00 para darnos unha charla de como actuar fronte á Artrite no embarazo.


0 comentarios:

Fai un comentario: