15 de outubro de 2015

Foro: O experto responde

Con motivo da celebración do día mundial da artrite imos celebrar un foro con expertos para poder dar resposta a calquera dúbida de maneira instantánea.

Data:19 de outubro de 2015
Horario: de 18:00h a 20:00h.
Profesorado:

  • Dr. Alejandro Souto Vilas. Médico especialista en Reumatoloxía da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago.
  • Dna. Sandra Mujico Pena, presidenta da Asociación de Artrite de Santiago.

Lugar de celebración: a través da web www.sergas.es/escolasaude no apartado Foro: O Experto Responde, no que ás 18:00h aparecerá "envíe agora as súas preguntas". A partir dese momento os expertos que participan no foro responderán as cuestións expostas en tempo real. No caso de que non se poidan conectar nese momento poden mandarnos as súas preguntas ao noso email: info@artrite-santiago.org e poderán ver as respostas colgadas na nosa pax. web www.artrite-santiago.org ou na páxina web do SERGAS.
Con isto o que queremos conseguir é facilitar á cidadanía en xeral o acceso a información sobre a artrite, aclarando as dúbidas dos pacientes, familiares e cidadáns sobre o manexo desta enfermidade.

0 comentarios:

Fai un comentario: