21 de setembro de 2015

XI Xornada Nacional de Artrite.

Ao longo do mes de outubro, ConArtritis, as súas asociacións membro e outras convidadas á campaña “Octubre, mes de la artritis y la espondiloartritis” organizan Xornadas informativas onde diferentes profesionais médicos, sociosanitarios e os propios pacientes ofrecen charlas formativas e divulgativas. Estas xornadas, que van xa pola súa XI edición, tamén se celebran en Santiago; concretamente será o vindeiro 16 de outubro no Hospital Clínico de Santiago.

PROGRAMA

Descargar díptico informativo. 


Data: 16 de outubro de 2015. De 17:00 a 20:00 h.
Lugar: Hospital Clínico de Santiago. Sala Nº 1.

As asociacións de pacientes somos un axente máis dentro do Sistema Nacional de Saúde que traballamos para fomentar o benestar das persoas que representamos. Comenzamos coñecendo a súa situación, dúbidas , estado físico e psicolóxico, así como o dos seus familiares, é dicir, todos os aspectos que inflúen na súa calidade de vida, para posteriormente ofrecerlles información, servizos, remitirlles ó especialista que mellor lles poida axudar, reclamar os seus dereitos e mostrarllos a sociedade para que se teñan en conta.
Co noso labor, co que se consegue aumentar o coñecemento e o benestar das persoas con artrite, éstos no só melloran a súa calidade de vida, senón que tamén son máis conscientes da súa situación, da importancia que ten que sean activos frente a súa enfermidade, volvéndose corresponsables do seu estado de saúde, o que beneficia a toda a sociedade.
Déixanos axudarte porque "O teu benestAR, ¡é posible!"

0 comentarios:

Fai un comentario: