14 de novembro de 2014

Obradoiro sobre recursos sociais e sociosanitaris

A Escola Galega de Saúde para Cidadáns, do Sergas, imparte o próximo luns un taller sobre os RECURSOS SOCIAIS E SOCIOSANITARIOS dispoñibles para pacientes. Falarase de diferentes prestacións económicas, do recoñecemento da dependencia, de servizos como teleasistencia, axuda no fogar, xeolocalizadores, mobilidade 065, do acceso e uso a centros de día e centros de noite, a servizos residenciais ou a centros ocupacionais, de materiais ortoprotésicos e produtos sanitarios... 

Será no Hospital Clínico de Santiago de 16:30 a 20:30 h.
Ver programa
Facer inscrición

0 comentarios:

Fai un comentario: