16 de maio de 2012

Vivir con artrite: consellos (25)


O apoio familiar.
En todas as doenzas crónicas, o apoio dos teus seres queridos axuda a soportar a enfermidade. Se contas con ámbito familiar e de amigos, sen dúbida constitúen un valioso apoio.

Extraído de www.reumatologiasalud.es (Fundación Abbott)

0 comentarios:

Fai un comentario: