13 de xaneiro de 2011

Hablemos de Artritis reumatoide

A Sociedade Española de Reumatoloxía (SER), a Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis) e Roche“Hablemos de Artritis Reumatoide” co obxectivo de proporcionar un instrumento de apoio e un pequeno manual de consulta para o paciente. presentaron o pasado mes de novembro o libro

A publicación inclúe información sobre a enfermidade e os tratamentos e recomendacións moi útiles para a súa vida diaria. Este libro axuda a dar resposta ás dúbidas que xorden despois do diagnóstico da enfermidade e proporciona información estructurada e básica, empezando por que é unha articulación e que acontece nela cando tes Artrite Reumatoide, nunha linguaxe moi sinxela e doadamente comprensible. 

O libro "Hablemos de Artritis Reumatoide" foi editado pola editorial ACV edicións, declarado de utilidade para os pacientes reumáticos pola Sociedade Española de Reumatoloxía, declarado de interese para as persoas con artrite por ConArtritis e esponsorizado por Roche.

Agora xa podes consultar o libro en internet.

0 comentarios:

Fai un comentario: