9 de marzo de 2017

Estudo "Experiencias psíquicas en poboación con enfermidade reumática"

Debido ao alto número de persoas con artrites afectados de ansiedade e depresión, pero tamén tendo en conta a literatura científica na que se indica a posibilidade de que a artrite sexa un factor protector fronte a enfermidades psíquicas, o Hospital Universitario Raíña Sofía de Córdoba puxo en marcha un estudo para valorar a posible relación.

A Coordinadora Nacional de Artrite, ConArtritis, sendo consciente da importancia da posta en marcha de estudos como este, participa na súa elaboración.

Se ti tamén queres poñer da tua parte para que se siga estudando  á artrite, co obxectivo de que poida ser tratada máis aló das afeccións reumáticas, podes participar neste estudo a través desta ligazón:É un estudo completamente anónimo e só levaralle uns minutos. Pódeno realizar tanto persoas que padezan a enfermidade como quen non a padezan xa que se quere realizar unha comparativa.

Poden compartir esta información coas persoas da súa contorna.

0 comentarios:

Fai un comentario: