19 de xaneiro de 2017


 

 

Preto de 700 persoas foron atendidas no SIO de ConArtritis en

2016 

  • O obxectivo deste proxecto é ofrecer información e resolver dúbidas ás persoas e familiares que dalgunha forma vense afectadas pola artrite, así como a outras entidades que o necesitan.
  • Este proxecto forma parte das convocatorias de subvencións de COCEMFE e está financiado a través do 0,7% do IRPF do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.
  • ConArtritis executa este proxecto grazas á solidariedade dos contribuíntes que marcaron a casa de "Actividades de Interese xeral consideradas de interese social" na súa declaración da renda.

A Coordinadora Nacional de Artrite, ConArtritis, desenvolveu durante o ano 2016 o Servicio de Información y Orientación (SIO), co que se ofreceu información e resolvéronse dúbidas sobre a artrite reumatoide, a artrite psoriásica, a artrite idiopática xuvenil e a espondiloartrite ás persoas que padecen esta enfermidade, aos seus familiares, así como a outras entidades interesadas en dispoñer da devandita información. Durante 2016, desde o SIO realizáronse 1.475 atencións, das cales se beneficiaron preto de 700 persoas.

Este proxecto execútase grazas á subvención de 20.000 euros procedente do 0,7% do IRPF do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade xestionado por COCEMFE. A Confederación xestiona esta subvención para que as súas entidades membros poidan financiar os seus proxectos prioritarios, mentres que lles proporciona asesoramento e realiza o seguimento durante a elaboración, execución e xustificación dos mesmos. Neste caso, o proxecto enmárcase no Programa de COCEMFE de “Intervención con familias”.

Ademais de responder a cuestións sobre a artrite reumatoide, artrite psoriásica, artrite idiopática xuvenil e espondiloartritis, os seus síntomas e tratamentos, desde o SIO asesorouse aos usuarios en temas xurídicos e legais remitíndolles, sempre que foi necesario, a outros profesionais especializados no problema para tratar.

Grazas ao SIO de ConArtritis, todas as persoas que dalgunha forma ven afectadas por unha destas enfermidades, ou están interesadas en profundar sobre un tema concreto, reciben a información que necesitan por parte de profesionais cualificados e especializados; mentres que atopan o apoio doutras persoas que están na súa mesma situación.

En 2016 o servizo ofreceuse de forma presencial, vía telefónica, vía email e en redes sociais, xa que a través desta última canle cada vez son máis as persoas que se poñen en contacto con ConArtritis para resolver as súas dúbidas.

Para 2017 o SIO segue evolucionando e incluíuse como vía de atención a teleconferencia, para facilitar aínda máis a atención a todas as persoas interesadas, e que esta sexa o máis próxima, personalizada e directa posible.

Proxectos como este desenvólvense grazas á solidariedade dos contribuíntes que cada ano marcan na súa declaración da renda a casa de Actividades de Interese xeral consideradas de interese social.


Acerca de ConArtritis  
A Coordinadora Nacional de Artrite, ConArtritis, é unha asociación sen ánimo de lucro que engloba a 16 asociacións de persoas con artrites de toda España e dispón de 10 delegacións. Ten como misión integrar e representar ás devanditas asociacións e delegacións ante as administracións e os xestores sanitarios a fin de promover iniciativas públicas e lexislativas que redunden na plena integración social e laboral e na mellora da calidade de vida dos pacientes. ConArtritis proporciona ás asociacións e delegacións de persoas con artrites que engloba, a súa experiencia e asesoría, así como información de relevancia sobre a enfermidade e os últimos avances médicos e científicos para o seu tratamento. De maneira continuada, ConArtritis promove o coñecemento da artrite e as súas consecuencias entre a sociedade en xeral. www.conartritis.org


De lunes a viernes de 9.00 a 14.00h0 comentarios:

Fai un comentario: