1 de decembro de 2014

Vivir con artrite: consellos (30)


Alterne períodos de actividade e de descanso.
Distribúa os seus labores ao longo do día para evitar movementos repetitivos sobre as mesmas articulacións. Traballe a un ritmo tranquilo e pausado intercalando períodos de descanso antes de sentirse fatigado ou dorido.

Extraído de: Revista Mira, nº 4. Artigo “Hábitos para cuidar las articulaciones”, de María Victoria Barrera

0 comentarios:

Fai un comentario: